تبلیغات

تبلیغات


مزایای تبلیغات
  • پوشش و گسترش بیشتر شبکه مشتریان با مخاطبین
  • مخاطب یابی هدفمند در حوزه ICT
  • گستره معرفی در داخل و خارج از کشور
  • سرمایه گذاری در تبلیغات با سطوح بودجه ای متفاوت
  • برقراری ارتباط با مشتری
  • برندسازی

 • تبلیغات محیطی و رادیویی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ا
 • بیلبوردهای ثابت
 • جایگاه های خاص
 • تابلوها،بنرها، بالن ها و تبلیغات صوتی-تصویری

  جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.