اخبار نمایشگاه

وزارت ارشاد، نقش محوری و اصلی در سیاستگذاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال داردوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با واگذاری تصدی گری ها، امکان ایجاد سامانه های لازم برای حمایت ها و هدایت های حکومتی و دولتی را پیدا خواهد کرد.
به گزارش ستاد خبری نمایشگاهITDMEX،  رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: این نمایشگاه  با حمایت و سیاستگذاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و با سرمایه بخش خصوصی برگزار شده است.
سیدمرتضی موسویان با بیان اینکه نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به لحاظ کیفی نسبت به دوره قبل بسیار بهتر بوده است،افزود: شرکت ها در این نمایشگاه با دست پر حضور پیدا کرده اند و این نمایشگاه پذیرای زمینه های مختلف مثل تجارت، که بسترش رسانه برخط است،می باشد.
وی در ادامه افزود: با مجازی شدن، بستر ارائه محصولات  و امکان بازدید تعداد بیشتری ازعلاقه مندان میسر می شود.
موسویان همچنین افزود: با گره خوردن این نوع محصولات با تجارت الکترونیک امکان فروش برخط هم میسر می شود
وی در ادامه درباره نقش وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی نقش محوری و اصلی را در سیاستگذاری این نمایشگاه دارد و همچنین اطمینان لازم را به شرکت هایی که مجوز فعالیت خودشان از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گرفت اند، می دهد تا در این نمایشگاه با محوریت بخش خصوصی شرکت کنند.
وی در پایان گفت:به تدریج شناسایی، تعیین هویت،  بازارسنجی، مخاطب سنجی و کنترل توسط وزارت ارشاد، به بخش خصوصی، اجازه سرمایه گذاری مطمئن تر را می دهد و ما به عنوان مراکز هماهنگ کننده  و دارای اطلاعات متمرکز قادر خواهیم بود نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کنیم و با اطلاعاتی که کسب می کنیم بخش های مشارکت کننده را به نحوی پشتیبانی کنیم که دچار ضرر و زیان نشوند و انگیزه لازم برای مشارکت را داشته باشند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی