اخبار نمایشگاه

رادیو دانش با تدوین برنامه ای تبلیغاتی از دومین نمایشگاه ITDMEX حمایت نمود

به گزارش روابط عمومی دومین نمایشگاه ITDMEX رادیو دانش در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده و در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان که در شاخه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می نمایند، برنامه تبلیغاتی را جهت پخش از شبکه های مختلف سیما برای دعوت از علاقه مندان به این حوزه تدوین نموده است.

براساس این گزارش 30 تیزر تلویزیونی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به ترتیب دومین و سومین روز برگزاری  دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پخش می نماید.

این نمایشگاه تا روز 18 شهریور از ساعت 09:00 الی 16:00 پذیرای عموم علاقه مندان می باشد.

 

ردیف

زمان پخش

شبکه و برنامه

ساعت

روز

1

قبل از

شبکه یک-خبر21:00

21:00

یکشنبه

2

بعد از

شبکه یک-خبر21:00

21:35

یکشنبه

3

قبل از

شبکه یک- مجموعه شبانه

22:00

یکشنبه

4

بین برنامه تلویزیونی

شبکه یک- مجموعه شبانه

22:20

یکشبنه

5

قبل از

شبکه سه- روزگارما- برنامه اجتماعی

22:30

یکشنبه

6

بعد از

شبکه یک- مجموعه شبانه

22:45

یکشنبه

7

بین برنامه تلویزیونی

شبکه سه- روزگار ما- برنامه اجتماعی

22:50

یکشنبه

8

قبل از

شبکه سه – آلمان-اسکاتلند-فوتبال خارجی

23:00

یکشنبه

9

بعد از

شبکه دو- خبر 22:30

23:30

یکشنبه

10

بین برنامه تلویزیونی

شبکه سه – آلمان-اسکاتلند-فوتبال خارجی

00:00

یکشنبه

11

قبل از

شبکه یک- خبر14:00

14:00

دوشنبه

12

بعد از

شبکه یک- خبر 14:00

14:30

دوشنبه

13

قبل از

شبکه یک- تکرار مجموعه شبانه

15:00

دوشنبه

14

بعد از

شبکه یک- تکرار مجموعه شبانه

15:45

دوشنبه

15

قبل از

شبکه سه- کشتی آزاد- قهرمانی جهان ازبکستان

18:30

دوشنبه

16

بین برنامه تلویزیونی

شبکه سه- کشتی آزاد- قهرمانی جهان ازبکستان

18:50

دوشنبه

17

قبل از

شبکه یک- خبر19:00

19:00

دوشنبه

18

بعذ از

شبکه یک- خبر19:00

19:35

دوشنبه

19

قبل از

شبکه یک- خبر 21:00

21:00

دوشنبه

20

قبل از

شبکه سه- دردسرهای عظیم

21:00

دوشنبه

21

بین برنامه تلویزیونی

شبکه سه- دردسرهای عظیم

21:20

دوشنبه

22

بعد از

شبکه یک- خبر21:00

21:25

دوشنبه

23

قبل از

شبکه دو- رازهای دهکده

21:30

دوشنبه

24

بین برنامه تلویزیونی

شبکه دو- رازهای دهکده

21:50

دوشنبه

25

قبل از

شبکه یک- مجموعه شبانه

22:00

دوشنبه

26

بین برنامه تلویزیونی

شبکه یک- مجموعه شبانه

22:20

دوشنبه

27

قبل از

شبکه سه- برنامه نود

22:30

دوشنبه

28

قبل از

شبکه دو- خبر 22:30

22:30

دوشنبه

29

بعد از

شبکه یک – مجموعه شبانه

22:45

دوشنبه

30

بعد از

شبکه دو- خبر 22:30

23:20

دوشنبه

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی