اخبار نمایشگاه

حضور ستاد برگزاری نمایشگاه ITDMEX در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

به گزارش ستاد برگزاری نمایشگاه، با توجه به انتقال ستاد اجرایی نمایشگاه به محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، مشارکت کنندگان محترم می توانند به محل ستاد در سالن 38 مراجعه و یا شماره های 21914025 ،21914024 تماس حاصل نمایند.

اسامی مدیران سالن های نمایشگاه ITDMEX
آقای شعبانی مدیر سالن 38 آلمان: 09122255613------21914039
آقای گلبندمدیر سالن های میلاد: 09122760501---------21914049
آقای حضرتی مدیر فضای باز :09123873156---------------21914056  

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی