نمایشگاه های پیشین

نمایشگاه های پیشین

اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از تاریخ 8 الی 11 اسفند ماه 92 در فضایی بالغ بر 5000 متر مربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.
نهادهای دولتی و سازمان های فعال در این حوزه، برگزاری چنین نمایشگاهی را در مدت 30 روز و کیفیتی بالا، بی نظیر ارزیابی کردند. از جمله دستاوردهای این نمایشگاه، رونمایی از 20 محصول دیجیتال در سطح جهانی  و برگزاری40 کارگاه آموزشی بوده است.
 

آمار نمایشگاه پیشین

سال 1392

متراژ مفید نمایشگاه

5354 متر مربع

تعداد شرکتهای داخلی و خارجی

166

کشورهای مشارکت کننده

چین – کره جنوبی

تعداد بازدیدکنندگان کل

بالغ بر 34هزار نفر

بازدیدکنندگان خارجی

چین

کره جنوبی

آذربایجان

عراق

افغانستان

 


اسپانسر های اسفند ماه 1392: