شرکت بین‌المللی همایش گستران ایماژ

درباره شرکت بین‌المللی همایش گستران ایماژ

شرکت بین‌المللی همایش گستران ایماژ با هدف برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌هایی در سطح داخلی و خارجی، و با استفاده از آخرین متدهای بین‌المللی، اندیشه‌ها، روشها و راهکارها تاسیس شده است. ایماژ ایجاد روابط قوی میان دولتها، کسب و کارها، شرکتها، جوامع، رسانه‌ها و رهبران حرفه‌ای، به منظور یافتن شرکای تجاری برای ساخت ارتباطات قوی بین‌المللی و افزایش فرصت‌ها در عصر جهانی را در دستور کار خود قرار داده است. موضوعات مختلف کلیدی که در پرورش دانش و نوآوری سهیم می‌باشند و موجب افزایش رفاه ملی می‌گردند، در برنامه‌ریزی استراتژیک ایماژ قرار گرفته‌اند. ایماژ براساس پیروی از استراتژی‌ها و نیز تقویت موقعیت خود، با ارائه طیف گسترده و بی نظیر کسب و کار بر پایه دانش و خدمات متمرکز گشته است تا نه تنها با تغییرات متغییر جهان امروز همگام باشد، بلکه شالوده‌ای قابل اتکا برای نسل‌های بعدی در صنعت نمایشگاه بر جای گذارد.

فعالیت‌های ایماژ:
• برگزاری نمایشگاهها و همایش ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی در داخل و خارج از کشور
• ارائه‌ی خدمات تبلیغاتی و رونمایی جهت محصولات نوین
• برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت هدفمند با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی
• وارد سازی تکنولوژی‌های مرتبط و به‌روز جهانی
• مشاوره در زمینه چیدمان‌های نمایشگاهی
• طراحی و اجرای دکوراسیون مجموعه‌‌های نمایشگاهی
• تهیه دایرکتوری‌های تخصصی جهت اطلاع‌رسانی و تبلیغات
ایماژ در مسیر انجام فعالیت‌ها و تعهد به منشور اخلاقی، خود را نسبت به رعایت مشتری مداری، پیاده سازی الگوهای نوین عملکردی و بهره‌گیری از فناوری روز، ملزم نموده است.

برگزاری نمایشگاه ITDMEX
در اولین نمایشگاه  ITDMEXبه عنوان نمایشگاه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، شرکت ایماژ با همکاری مجمع تشکل‌های ICT ایران، اقدام به اجرای این نمایشگاه نمود که بازخوردهای بسیار مثبتی را در پی داشت. اکنون و در همکاری مجدد با مجمع، ایماژ به عنوان مجری دومین نمایشگاه ITDMEX در حال به‌کارگیری ایده‌های جدید برای ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه می‌باشد.