مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

چک لیست مدارک
 

ردیف

مدارک مورد نیاز

 الزامی جهت:

دارد

1

اصل فیش واریزی به همراه نام واریزکننده و نام شرکت

کلیه مشارکت کنندگان

 

2

اساسنامه

کلیه مشارکت کنندگان

 

3

آگهی تاسیس

کلیه مشارکت کنندگان

 

4

روزنامه آخرین تغییرات

کلیه مشارکت کنندگان

 

5

مدرک مستند در خصوص نوع فعالیت(پروانه نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیصلاح یا پروانه تولید جهت تولیدات داخلی و یا صنفی و یا عضویت شورا عالی انفورماتیک)

کلیه مشارکت کنندگان

 

6

کپی آیین نامه به انضمام مهر و امضای کلیه صفحات

کلیه مشارکت کنندگان

 

7

فرم تایید شده فضای غرفه

کلیه مشارکت کنندگان

 

8

فرم تایید شده کتاب

کلیه مشارکت کنندگان

 

9

فرم تایید شده سردرغرفه

متقاضی غرفه با تجهیزات

 

10

فرم تایید شده غرفه سازی

متقاضی غرفه بدون تجهیزات

 

11

فرم تعهد نامه ی غرفه سازی

متقاضی غرفه بدون تجهیزات

 

12

سه سری کامل از نقشه ساخت و ساز غرفه

متقاضی غرفه بدون تجهیزات

 

13

فرم معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز به ستاد برگزار کننده

متقاضی غرفه بدون تجهیزات

 

14

نقشه انشعاب برق

متقاضی غرفه بدون تجهیزات

 

15

تکمیل و ارسال فرم غرفه داران

کلیه مشارکت کنندگان

 

16

فرم پارکینگ

کلیه مشارکت کنندگان

 

17

فرم برق

متقاضی غرفه بدون تجهیزات

 

18

فرم اینترنت

در صورت نیاز

 

19

فرم تلفن

در صورت نیاز

 

20

کپی بیمه نامه کالاهای نمایشی

کلیه مشارکت کنندگان

 

21

یک نسخه از تمامی اقلام تبلیغاتی مانند کاتولوگ، برشور، CD و غیره.

کلیه مشارکت کنندگان

 

 
پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (ghavanin94-2.pdf)دانلود آیین نامه316 Kb